Skip to Content

Školní úraz

Closed
by 21 května, 2019 Ekonomika

Až opět skončí léto, naše ratolesti se zase vrátí do školních lavic. Bohužel ani přes veškerou péči není možné děti uhlídat od úrazů. S úrazy je možné setkat se jak ve škole, tak i doma. Nikdy byste proto neměli podceňovat pojištění vašeho dítěte. V případě úrazu, který bude závažný, může pojišťovna rodinu přivést až do exekučních potíží.
Nejen školy, ale i školky mají povinnost zajistit bezpečnost žáků v době, kdy je mají na starost. Pokud je dítě předáno na kroužek nebo jinou aktivitu, odpovědnost má za dítě daná organizace.

školní úraz

Každá škola musí mít pojištění pro zaměstnance. Je tomu tak pro případ odpovědnosti, pokud by vznikla škoda na věcech či zdraví. Stejné tomu je i u příspěvkových organizací.
Jedná se o tzv. odpovědnostní pojištění, které slouží pro pokrytí běžné škody, mezi které můžeme zařadit ztráty obuvi nebo drobnější úrazy bez velkých následků. Dítěti poté náleží bolestné.

Pokud máte jako rodič pro dítě sjednáno úrazové pojištění, plnění je možné uplatnit na pojistce. U úrazového pojištění dostane člověk vždy peníze podle toho, jak je úraz závažný a podle částky, na kterou má pojištění sjednáno.
V některých školách, což jsou například školy střední či konzervatoře, se školní úrazy Poradna odškodnění posuzují podle pracovního práva.
Každá škola má za povinnost vést knihu úrazů. V případě úrazu je potřeba jej nahlásit a odeslat na zdravotní pojišťovnu daného jedince. Na pojišťovnu škola také odesílá formuláře hodnocení bolestného, které vyplňuje dítěti lékař. Ten stanovuje výši bolestného. Rodič formulář odevzdává ve škole, která událost následně oznámí své pojišťovně. Ta proplatí rodičům bolestné dítěte. Škola se na proplácení také podílí.

úraz při školním tělocvicku

Pokud se úraz stane během kroužku nebo tábora, je třeba, aby se rodiče obrátili na pořadatele. Odpovědnost je stejná jako u mateřských škol, což znamená, že je třeba prokázat zaviněné porušení povinnosti, na základě kterého se úraz stal.

Previous
Next