Skip to Content

Praktický a účinný potisk pásek

Closed
by 14 září, 2018 Produkty

Obalový materiál je běžnou součástí lidského života v rámci použití. I když jsou obalové materiály vhodné pro potravinářský průmysl, farmacii, drogerii, tiskárny, balírny, tak rozhodně nachází uplatnění i v domácnosti či v kanceláři.
kancelářská izolepa

Funkce obalu

Hlavní funkcí a záměrem obalového materiálu je ochrana věcí, zboží před poškozením, které by mohlo nastat v rámci transportu. Obal rovněž umožňuje manipulaci se zbožím. Obal má i podstatný vliv v rámci skladování, prodeje a ohledně spotřeby produktu. Prodejní neboli komerční úloha závisí na schopnosti obalu pozitivně ovlivnit odbyt daného výrobky a zároveň i ovlivnit estetické cítění konzumentů.

Obaly se dělí dle účelu a oblasti využití. Jedná se o přepravní obaly, které jsou určeny pro přepravu zboží a různých věcí. Zde kromě ochranné funkce musí splňovat i funkci manipulační. Mezi tento druh obalového materiálu náleží papírové i textilní pytle, dřevěné, lepenkové i kovové bedny, sudy, palety apod.
barevné lepící pásky
Dále jsou k dispozici obchodní obaly, jenž tvoří přechod mezi obalem přepravním a spotřebitelským. Jsou uzpůsobeny potřebě v rámci manipulace, skladování i přepravy. Jedná se o různé přepravky. Poslední skupinu tvoří tzv. spotřebitelské obaly, které jsou součástí zboží. Splňují ochranu užitné hodnoty, mají taktéž ale i funkci komerční a zvyšují kulturu prodeje. Do této skupiny náleží sáčky, krabice, kelímky, misky apod.

Reklamní obalový materiál

Mezi základní obalový materiál náleží i pásky. Jedná se o nepostradatelný materiál každé obchodní společnosti. Jednou z možností je potisk pásek. V rámci využití služby lze zvolit potisk pásek logem vaší společnosti, sloganem, internetovou adresou. Stejně tak je reálné zvolit jakýkoliv vzkaz pro vaše klienty či konzumenty. Prioritou je, že se jedná o velice kvalitní pásky, které nelze odstranit z kartonových krabic bez viditelného poškození.

Previous
Next