Skip to Content

Písmo vašich dětí

Písmo vašich dětí

Closed
by 13 listopadu, 2018 Vzdělání

Kolik z vás, dospělých, si bez obtíží vybaví správné tvary malých i velkých písmen abecedy? A jak často toto psací písmo v životě používáte? Z vlastní zkušenosti vím, v dnešní době moderních technologií většinou píšeme potřebné informace do mobilních telefonů, počítačů či notebooků. I psaní dopisů a pohledů už je díky novým možnostem velmi omezené.

A proto mě napadá myšlenky, proč neusnadnit psaní i našim dětem? Myslím, že přišla ta správná doba na změnu.

dívka píšící do notesu
Nabídka na změnu

Přesto, když se před několika lety objevila nabídka možnosti výuky nového typu písma vycházejícího z tvarů tiskacích písmen, které mohou učitelé v první třídě svým žákům nabídnout, strhla se tím lavina odborné i laické kritiky. Hlavními body kritiky byla nejen komerčnost využití Comenia Script, kdy je Radana Lencová a nakladatelství Svět výhradními majiteli licence tohoto písma, ale především začátek zániku rukopisu.


Vlastní zkušennosti

Učím na základně škole, kde k vyučování touto metodu dali souhlas rodiče prvňáčků. Mám tedy možnost srovnání, kdy jsem několik let učila prvňáčky známé vázané písmo. V loňském školním roce jsem po absolvování kurzu metodiky výuky Comenia Script začala v září vyučovat již zmíněné nevázané písmo.

papír a peri na červeném ubruse
Výhody nového písma

Obrovskou výhodou tohoto písma je jeho jednoduchost a především podoba tvarů jednotlivých psacích písmen s písmeny tiskacími. Pro děti jsou proto písmena snadná a při čtení a následném přepisu tiskacího písma se jim vybavují správné
tvary psacích písmen.

Sešity i písanka vypadají velmi upraveně, a to u všech žáků. Zcela jistě je tento typ písma i mnohem vhodnější pro děti s výukovými poruchami, především s dysgrafií. Je vhodné i pro leváky, kteří mají písanku upravenou právě pro jejich potřeby.


A co rukopis našich dětí

V neposlední řadě, co se týče údajného rukopisu, musí k tomu říci, že při čtení a opravování sešitů mých žáků již nyní poznám podle tvaru i sklonu písmen své žáky.
A argument, že si děti nepřečtou nic, co je napsané vázaným psacím písmem? Již během druhého ročníku se všichni žáci naučí psací vázané písmo číst, takže následně nebudou mít v budoucnu problém přečíst si nejen dopis nebo pohled, ale také například zápisy učitelů na vyšších stupních.

3.5/5 - (2 votes)
Previous
Next