Skip to Content

Písmo vašich dětí

Closed
by 27 dubna, 2023 Vzdělání

Kolik z vás, dospělých, si bez obtíží vybaví správné tvary malých i velkých písmen abecedy? A jak často toto psací písmo v životě používáte? Z vlastní zkušenosti vím, v dnešní době moderních technologií většinou píšeme potřebné informace do mobilních telefonů, počítačů či notebooků. I psaní dopisů a pohledů už je díky novým možnostem velmi omezené.

A proto mě napadá myšlenky, proč neusnadnit psaní i našim dětem? Myslím, že přišla ta správná doba na změnu.


Nabídka na změnu

Přesto, když se před několika lety objevila nabídka možnosti výuky nového typu písma vycházejícího z tvarů tiskacích písmen, které mohou učitelé v první třídě svým žákům nabídnout, strhla se tím lavina odborné i laické kritiky. Hlavními body kritiky byla nejen komerčnost využití Comenia Script, kdy je Radana Lencová a nakladatelství Svět výhradními majiteli licence tohoto písma, ale především začátek zániku rukopisu.


Vlastní zkušennosti

Učím na základně škole, kde k vyučování touto metodu dali souhlas rodiče prvňáčků. Mám tedy možnost srovnání, kdy jsem několik let učila prvňáčky známé vázané písmo. V loňském školním roce jsem po absolvování kurzu metodiky výuky Comenia Script začala v září vyučovat již zmíněné nevázané písmo.


Výhody nového písma

Obrovskou výhodou tohoto písma je jeho jednoduchost a především podoba tvarů jednotlivých psacích písmen s písmeny tiskacími. Pro děti jsou proto písmena snadná a při čtení a následném přepisu tiskacího písma se jim vybavují správné
tvary psacích písmen.

Sešity i písanka vypadají velmi upraveně, a to u všech žáků. Zcela jistě je tento typ písma i mnohem vhodnější pro děti s výukovými poruchami, především s dysgrafií. Je vhodné i pro leváky, kteří mají písanku upravenou právě pro jejich potřeby.


A co rukopis našich dětí

V neposlední řadě, co se týče údajného rukopisu, musí k tomu říci, že při čtení a opravování sešitů mých žáků již nyní poznám podle tvaru i sklonu písmen své žáky.
A argument, že si děti nepřečtou nic, co je napsané vázaným psacím písmem? Již během druhého ročníku se všichni žáci naučí psací vázané písmo číst, takže následně nebudou mít v budoucnu problém přečíst si nejen dopis nebo pohled, ale také například zápisy učitelů na vyšších stupních.

Previous
Next