Skip to Content

Nenechte je v tom

Closed
by 27 dubna, 2023 Vzdělání

Dítě s Aspergerovým syndromem na základní škole není v dnešním době ničím ojedinělým. Je proto potřeba, aby rodiče i pedagogická veřejnost měla dostatek informací, abychom dětem s poruchou autistického spektra co nejvíce pomohli zařadit se do běžného života.


Co si představit pod pojmeme porucha autistického spektra?

Základním problémem těchto dětí jsou potíže s navozováním sociálních kontaktů, komunikace a představivosti. Problémy, s kterými se děti s diagnózou Aspergerového syndromu potýkají, jsou zcela individuální. Přesto je možné je zařadit do dvou základních skupin.
 
1)      nízkofunkční Aspergerův syndrom
Do této skupiny můžeme zařadit děti s výraznými problémy v chování, které lze velmi těžko ovlivňovat. Mají diagnostikované poruchy pozornosti a hyperaktivitu
2)      vysokofunkční Aspergerův syndrom
Děti mají vyhraněné zájmy (mají až encyklopedické znalosti například o dinosaurech, vlacích apod.). Jejich intelekt je průměrný až nadprůměrný a jejich potíže v navazování sociálních kontaktů nebývají až tak výrazné.
 

Jak zapojit děti do kolektivu?

Většina dětí s touto diagnózou touží po kolektivu, po kamarádech, po komunikaci s vrstevníky i s dospělými. Jen si neví rady s tím, jak vztahy navazovat. Proto bývají jejich pokusy velmi často od ostatních dětí brány negativně. Místo oslovení použijí nějaký fyzický kontakt, ať už postrčení nebo například obejmutí. Je potřeba těmto dětem neustále ukazovat ten správný vzor sociální interakce a pomáhat jim v navazování kontaktů.


Jak může pomoci učitel?

Jak už bylo řečeno, každé dítě se potýká s jinými obtížemi. Základem je potřeba individuálního přístupu a častý kontakt s rodiči dítěte. Děti potřebují nejen nápomoc v sociálních kontaktech, ale potřebují během výuky neustálou názornost. Důležité je také dodržování denního režimu, střídání činností tak, aby se prodloužila jejich pozornost. A v neposlední řadě je velmi důležitá častá zpětná vazba ke každé činnosti, které dítě vykonává. A tak jako u každého dítě – potřeba zažít úspěch. Proto nezapomeňte chválit byť i za sebemenší pokrok!

Previous
Next